Biuro (odddział):
Pracownia geodezji
i zagospodarowania terenu
33-390 Łącko 870

Witamy

PRACOWNIA GEODEZJI to firma mająca na celu realizację zadań związanych z szeroko rozumianą geodezyjną obsługą runku nieruchomości oraz geodezyjną obsługą realizacji inwestycji.

 

Firma posiada ugruntowaną pozycję w branży na regionalnym rynku obejmującym powiaty: nowosądecki, limanowski i nowotarski.

 

Pracami geodezyjno-kartograficznymi kieruje geodeta uprawniony WIESŁAW SIKORA posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadane przez Głównego Geodetę Kraju w zakresach:

 

1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

4. geodezyjna obsługa inwestycji.

 

Stały rozwój firmy jest efektem ciągłego inwestowania w nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników. Duży potencjał technologiczny firmy oraz dobra organizacja pracy pozwala na terminową realizację zleceń oraz wysoką jakość wykonywanych usług.

 

Swoje zadania wykonujemy rzetelnie, z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.