Biuro (odddział):
Pracownia geodezji
i zagospodarowania terenu
33-390 Łącko 870

Wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza przyłączy budynku do sieci...

Wykonanie przyłączy sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz innych do budynku wymaga geodezyjnego wytyczenia a po ich wykonaniu pomiaru powykonawczego pozwalającego stwierdzić zgodność realizacji z projektem.

 

Wykonanie ww. usługi obejmuje:

  • przeanalizowanie oraz geodezyjne opracowanie projektu zagospodarowania działki tj. przygotowanie danych pozwalających wytyczyć przebieg przyłącza
  • wytyczenie przebiegu przyłącza oraz miejsc kolizji z innymi sieciami w oparciu o układ odniesienia
  • pomiar powykonawczy wykonanego przyłącza, opracowanie wyników pomiaru
  • opracowanie dokumentacji technicznej oraz mapy z inwentaryzacji powykonawczej