Biuro (odddział):
Pracownia geodezji
i zagospodarowania terenu
33-390 Łącko 870

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku wraz z otoczeniem. Opracowanie mapy z inwentaryzacji powykonawczej.
Po zakończeniu robót budowlanych niezbędne jest wykonanie pomiaru powykonawczego i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej potrzebnej do oddania obiektu do użytkowania, ponieważ jednym z załączników do zgłoszenia zakończenia budowy jest mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Wykonanie ww. usługi obejmuje:

  • doradztwo w zakresie opracowań oraz ich zakresu niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania
  • pomiar budynku oraz elementów zagospodarowania działki
  • opracowanie wyników pomiaru powykonawczego
  • opracowanie mapy z inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z otoczeniem