Biuro (odddział):
Pracownia geodezji
i zagospodarowania terenu
33-390 Łącko 870

Mapa do celów prawnych

Brak uregulowanego stanu prawnego nieruchomości stanowi przeszkodę do podjęcia jakichkolwiek czynności prawnych dotyczących danej nieruchomości.

 

Wykonanie ww. usługi obejmuje:

  • doradztwo w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości
  • zbadanie dokumentów określających stan prawny nieruchomości (Lwh, KW, AWZ)
  • przeanalizowanie istniejących materiałów geodezyjno-kartograficznych
  • sporządzenie mapy do celów prawnych