Biuro (odddział):
Pracownia geodezji
i zagospodarowania terenu
33-390 Łącko 870

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości polega na ustaleniu przebiegu granic między sąsiednimi nieruchomościami oraz sporządzeniu z tych czynności dokumentacji techniczno-prawnej niezbędnej do zatwierdzenia tak ustalonych granic. Najczęściej konieczność wykonania takiej usługi wynika z istnienia sporu, co do przebiegu granicy, lub zatarcia śladów granicznych.

 

Wykonanie ww. usługi obejmuje:

  • doradztwo w zakresie przebiegu procedury rozgraniczenia nieruchomości
  • pomoc w przygotowaniu wniosku o rozgraniczenie nieruchomości
  • przeanalizowanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych dotyczących granic nieruchomości
  • zbadanie stanu prawnego nieruchomości
  • ustalenie przebiegu granic na gruncie przy udziale stron, utrwalenie znakami granicznymi punktów określających przebieg ustalonych granic, sporządzenie protokołu granicznego, pomiar ustalonych granic
  • opracowanie dokumentacji z rozgraniczenia nieruchomości