Biuro (odddział):
Pracownia geodezji
i zagospodarowania terenu
33-390 Łącko 870

oferta

 • Mapy do celów projektowych
 • Podziały nieruchomości
 • Tyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu
 • Mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 • Mapy do celów prawnych
 • Rozgraniczanie nieruchomości
 • Wznawianie znaków granicznych

 

 • Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji
 • Inwentaryzacje architektoniczno budowlane
 • Pomiary torów suwnicowych i suwnic
 • Pomiary pionowości budowli wieżowych
 • Pomiary osiadań, przemieszczeń i odkształceń budowli
 • Pomiary objętości mas ziemnych
 • Mapy do celów projektowych na terenach kolejowych

 

 • Doradztwo techniczne i prawne z zakresu geodezji