Biuro (odddział):
Pracownia geodezji
i zagospodarowania terenu
33-390 Łącko 870

poradnik

W ramach prowadzonej działalności oferujemy bezpłatne doradztwo techniczne i prawne z zakresu geodezji. Poniżej prezentujemy podstawowe informacje dotyczące zakresu poszczególnych usług oraz procedur i etapów ich wykonania.


  1. Mapa do celów projektowych
  2. Podział nieruchomości
  3. Wytyczenie budynku
  4. Wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza przyłączy budynku do sieci...

    (elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i innych)

  5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku
  6. Mapa do celów prawnych
  7. Rozgraniczenie nieruchomości
  8. Geodezyjna obsługa inwestycji